Το Athens Photo World (7-16 Ιουνίου, 2019) έφτασε στην πόλη