Προβολή Ντοκιμαντέρ για τη ζωή του Γιάννη Μπεχράκη