ΜΙΑ ΕΙΚΟΝΑ ΧΙΛΙΑ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ_ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ_ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ_Σ3_2019-05-25