ΣΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΝΙΑΡΧΟΣ 0 ΘΡΥΛΟΣ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ_ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ_Σ1_2019-06-13