“Ελλάδα” : Ερμού (Θησείο – Πειραιώς)

Athens Photo World